Jo-Persa og veien hans

I Anna fra Røros skriver vi om Jo-Persa, einstøing, gammelungkar, lasskjører og svirebror til Annas onkel, Mobro. Døpenavnet hans, om han hadde vært en virkelig person, ville ikke vært Jo-Persa men Jo eller Jon Pedersen. Slik navnebruk har opp gjennom tidene vært svært vanlig på Røros, og fortsatt finnes eksempler, både i lokale gatenavn og i dagligtale.

Veien til det som nå er et hytteområde er oppkalt etter Jon Pedersen Tørres. Som vår lasskjører i «Anna fra Røros» ble også han kalt Jo-Persa.

Da vi skapte Jo-Persa var vi ikke klar over at han hadde en vei på Røros, men den finnes faktisk, nærmere bestemt Jo-Persarabben som ligger litt sør for selve sentrum. En rabbe er en tørr lav jordrygg i fjellterreng.

Navnekomiteen i Røros kommune valgte dette navnet på det som nå er en vei i et hytteområde, etter en annen Jo-Persa, Jon Pedersen Tørres (1835-1916), som eide dette utmarksområdet. Veien ble døpt i 2005, altså lenge før Anna fra Røros ble lansert.

Gatenavn på Røros er for øvrig en historietime i seg selv, om man tar seg tid, rusler rundt i gruvebyen og leser på gateskiltene. Her er noen eksempler:

Johan Falkbergets vei

Bergstadens store dikter, Johan Falkberget, har selvsagt fått sin egen vei, hovedveien fra like ved jernbanestasjonen, der statuen av dikteren står, til Bersvensavollen. Veien ble bygd på 1930-tallet og er en del av hovedveien i retning Trondheim. Flere av Falkbergets romanfigurer har også fått oppkalt gate eller vei etter seg. Eksempelvis An Magrittveien som er en del av omkjøringsveien, nord for Bergstaden, anlagt i nyere tid.

Ol-Kanelsaveien

Et annet navn fra Falkbergets diktning finnes på veien som går langs kirkemuren på nedsiden av Bergstadens Ziir. Ol-Kanelsa var ingen virkelig person. Han var en av hovedpersonene i Falkbergets roman «Den fjerde nattevakt».

De fleste gatenavn på Røros har en eller annen historisk forankring, der også Johan Falkberget og hans romanfigurer er representert med egne veier og gater.

Hans Aasen gata

Denne gata går fra parkeringsplassen ved jernbanen, forbi Domus kjøpesenter og i retning Aasen gård. Hans Olsen Aasen var jeger og nybrottsmann og er blitt kalt Røros sin far. Ifølge tradisjonene var det Hans Olsen Aasen som gjorde malmfunnet som igjen førte til etableringen av Røros Kobberverk i 1644.

Barhølet

En smal vei sørover fra bydelen Flanderborg. Barhølet er nå blindvei, men var tidligere hovedvei til og fra Røros sørfra. Kølkjørere som kom til Røros sørfra kastet fra seg baret som de hadde liggende over kølkorgene her. Baret beskyttet kølet mot fuktighet og snø under transporten til smeltehytta.

Ellensveta

Veta som tar inn til høyre like nedenfor Vertshuset i Kjerkgata har navn etter Ellen Svendsen Belgmaker (1682-1749) som bodde her. Ellen var et mannsnavn på Røros. Jan Eriks oldefar ble til daglig kalt Ellen. Han var smed og er rollemodell for bestefar til Anna i bokserien. Også derfor har vi brukt elementer fra Ellensveta når vi skriver om Smedbakken, det fiktive småbruket der Anna vokser opp. Ellensveta fører inn til en av de siste gårdene som ble drevet i Røros sentrum, med dyr og full drift helt til 1986.