Avishistorie fra Røros

Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros utgir hvert år en museumsavis som trykkes på det gamle utstyret. En dugnadsgjeng samles et par ganger i året og sørger for at det gamle maskineriet fungerer.

Klikk på bildet for å laste ned og lese avisen som PDF.

Jan Erik har bidratt med artikler til flere av museumsavisene. Det er også behørig omtalt i tidligere utgaver av samme avis, at serien Anna fra Røros henter deler av handlingen nettopp fra avismiljøet. Avishuset ved Hitterelva, der Fjeld-Ljom holdt til i mange år, er brukt som inspirasjon når vi skriver om journalisten Johan i serien.

I museet kan man således oppleve noe av stemningen som vi prøver å beskrive fra den gangen.

I nummeret av museumsavisa som ble trykket i august 2017, har Jan Erik to artikler. En om hvordan det var å fotografere og få bilder på trykk da han arbeidet i Fjell-Ljom på 1970-tallet. Og en om planene for å sette istand de gamle redaksjonslokalene.

Hele museumsavisen kan lastes ned som PDF.