Rørosmuseet

Smeltehytta er nå museum.
Smeltehytta er nå museum.

Det er blitt sagt at det bare er smeltehytta som brenner på Røros. Til gjengjeld har den brent mange ganger. Etter brannen i 1953 ble smeltevirksomheten nedlagt. Det forhindret ikke en ny brann i 1975. Og da hytta ble bygd opp igjen var det som museum. I form og fasong er bygningen ganske lik den nye hytta som ble bygget opp etter storbrannen i 1888.

I Rørosmuseet er det utstillinger og modeller som gir et godt innblikk i både gruvedriften og smeltevirksomheten. Det er ikke uten grunn at dette er et av de best besøkte museene i Trøndelag.

Brannen i 1975.
Brannen i 1975.

Den første smeltehytta på Røros ble bygd og satt i drift like etter etableringen av Kobberverket i 1646. Den aller første hytta lå litt nedenfor det som kalles Malmplassen, der man nå finner Rørosmuseet. Det er ingen tilfeldighet at Røros ble anlagt der hvor byen fortsatt ligger. Hitterelva (også kalt Hyttelva) med rikelig vannføring til å drive vasshjulene, bestemte hvor hytta skulle bygges, og så vokste byen opp rundt den.

Rørosmuseet ble etablert i 1930. I tillegg til smeltehytta så har Rørosmuseet ansvaret for flere vernede bygninger, blant annet i Sleggveien. Rørosmuseet har besøksgruve i Olavsgruva, litt utenfor Røros. Olavsgruva var i drift fram til 1972. Ved Doktortjønna, rett ved Røros sentrum, har Rørosmuseet et friluftsområde. Rørosmuseet har også ansvaret for Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Les mer på museets egne nettsider.

I sleggveien står flere fredete hus som viser hvordan gruvearbeidere og håndverkere bodde i gamle dager. Slegghaugen Sleggveien Smelthytta Museet
I sleggveien står flere fredete hus som viser hvordan gruvearbeidere og håndverkere bodde i gamle dager.