Om serien Anna fra Røros

annafraroros_01_web_feaBergstaden Røros har en lang og rik historie, bygget på malmfunnet og etableringen av Røros Kobberverk i 1644. Utvinningen av kobber og annet edelt metall ga gjennom flere hundre år arbeid og utkomme ikke bare for de som arbeidet i gruvene og smeltehyttene, men også for lasskjørere, bønder og håndverkere.

Kvinnene hadde en viktig rolle. De hadde ansvaret ikke bare for hus og barn, men også for fjøs og dyr, mens mannfolkene var borte på arbeid. Røros har gjennom tidene fostret mange sterke kvinner.

Vår fortelling om Anna, datter av en tysk bergingeniør og datterdatter av en smed på Røros, er bygd på historiske fakta. Det fantes gårdstun i de trange gatene, handelshus, ny industrivirksomhet og flere aviser på Røros på denne tiden. Mye av det vi beskriver kunne ha skjedd tidlig på 1900-tallet.

Samtidig har vi benyttet oss av friheten til å dikte og dramatisere. Verken Ingeborg Anna eller noen av de andre sentrale karakterene har levd. I likhet med Bua, Bladet og Fabrikken, er alle et resultat av vår fantasi, og enhver likhet med faktiske personer er således helt tilfeldig og ikke tilsiktet.

roros_fra_sor_1914
Røros ca 1914, sett fra sør. Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.