Skanckesmia

Lampe av gamle hestesko. Foto: Fjell-Ljom
Lysestake av gamle hestesko. Foto: Fjell-Ljom

Tidlig på 1900-tallet endret smedyrket seg gradvis fra håndverk til industri. Endringen skjedde over tid, og kom for alvor noen år etter den tiden vi skriver fra.

I Anna fra Røros har vi tatt oss den frihet å tillempe de historiske fakta litt, ved å la Anna lage lamper som ligner på de som faktisk ble laget på Røros.

Kjøpmann Skancke på Røros startet bilverksted i 1926. Men fordi det på den tiden ikke var mulig å kjøre bil på Røros på vinteren, og behovet for verksted da ikke var så stort, måtte de finne alternativ sysselsetting til arbeiderne deler av året. Svaret ble Røroslampen, smidd sammen av gamle hestesko. Lampene ble så etterspurte at virksomheten ble skilt ut og lokalisert til en ny verkstedbygning ved Øvre Bru på Flanderborg.

Gjennom årene ble det laget en lang rekke ulike modeller av lampene, og andre produkter i smijern.

Skanckesmia ble således et eksempel på at tradisjonelt smedhåndverk gikk over til å bli industrivirksomhet. Skanckesmia var i drift til 1976 da virksomheten dessverre gikk konkurs.

Kilde: Rørosboka bind 1 og www.fjell-ljom.no.