Avis og pressemiljø

Det gamle avishuset ved Hitterelva. Avismuseet Fjell-Ljom, min første arbeidsplass.
Det gamle avishuset ved Hitterelva.

Vi var tidlig klar på at vi ville ha avismiljøet med i vår serie Anna fra Røros. Og det er flere grunner til det.

For det første så har avisene en lang og rik historie på Røros. Første avis, Fjeldposten, ble startet i 1868, og i 1886 kom Fjeld-Ljom, som fortsatt er i drift som ukeavis. Tiden vi skriver fra, rundt første verdenskrig, var spesiell. Da var det i en periode ikke mindre enn fem aviser som kom ut på Røros.

Jan Erik på sitt gamle kontor, der han arbeidet som journalist fra 1973.
Jan Erik på sitt gamle kontor, der han arbeidet som journalist fra 1973.

En annen og viktig grunn er at Jan Erik selv har arbeidet som journalist på Røros, i flere perioder. Først fra 1973, da han hadde kontor i det som nå er blitt til Pressemuseet Fjeld-Ljom, der det er mulig å oppleve gammel avisteknologi i levende live. Produksjonen av avis med blysats og flattrykk som vises i pressemuseet  er delvis den samme som ble brukt på tiden vår serie er fra.

Avisen som vi omtaler i Anna fra Røros har vi valgt å kalle bare «Bladet». Avishuset som omtales er inspirert av det gamle avishuset som nå er museum, der Jan Erik var den siste journalisten, før redaksjonen flyttet til nye lokaler.

Selv om miljøet og mye av det som beskrives i Anna fra Røros er bygd på autentisk historie, er det likevel viktig å understreke at personene vi skriver om er oppdiktet.

April 2016 ble 130-års jubileet til Fjell-Ljom markert, samtidig som Pressemuseet markerte at det var 30 år siden det ble etablert. I tilknytning til dette jubileet har Jan Erik deltatt i dokumentasjon av avisminner fra Røros, gjennom videoopptak. Disse opptakene er tilgjengelige over Youtube, og en liste med linker til videoene finnes på siden med videoklipp.

Statuen av Johan Falkberget på Røros.
Statuen av Johan Falkberget på Røros.

På Pressemuseets nettsider finnes en sammenfatning av pressehistorien på Røros.

De to avisene som utgis på Røros i dag:
Fjell-Ljom
Arbeidets Rett

Johan Falkberget, den store dikteren fra Røros, skrev også mye i avisene på Røros, og var en kort periode redaktør av Fjell-Ljom. Falkberget-Ringen har egne nettsider om Falkberget.

Se videofilmer fra og om Rørospressen.

Avishuset Fjeld-Ljom i 1917. Her ble avisen laget helt frem til midten av 1970-tallet. Nå er huset pressemuseum. Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.
Avishuset Fjeld-Ljom i 1917. Her ble avisen laget helt frem til midten av 1970-tallet. Nå er huset pressemuseum. Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.