Rullan går!

Middagsdans i Sangerhuset, en tradisjon som fortsatt lever under Rørosmartnan.
Middagsdans i Sangerhuset, en tradisjon som fortsatt lever under Rørosmartnan.

«Rullan går!» har gått inn i språket på Røros som uttrykk for liv og leven, spell og dans under Rørosmartnan i slutten av februar.

Uttrykket kommer fra en revyvise skrevet av redaktør Ludv. Saxe i 1904, som vi gjengir her i sin helhet fra Rørosboka bind 1.

Ja, no e de martnan gut,
– rullan går, ja rullan går,
no e det liv ti kvar ein klut,
– rullan går, ja rullan går!

Døgne rundt vi fer å sulle,
skit i pengan, let dem rulle!
Vondt vi slit det hele år,
men i martnom rullan går.

Nepå sala e de lek og låt,
rullan går, ja rullan går,
ryssen full og førkjan kåt,
– rullan går, ja rullan går!

Ho e bli, når han vil kleme a,
da e liv på loft og lemma!
Ja, e martnan slut i år,
ska det spørs at rullan går!