Kjøpmenn og handelsvirksomhet

Handel og martnasliv utenfor Leigh-Gaarden februar 2016.
Handel og martnasliv utenfor Leigh-Gaarden februar 2016.

Kjøpmannsfamilien Franzén som spiller en sentral rolle i vår romanserie, er et resultat av fri diktning. Man vil således lete forgjeves i historiske kilder etter de personene vi omtaler. Handelshuset kan kanskje minne om handelsvirksomhet som faktisk ble drevet på 1800-tallet og senere. Dette fordi vi har ønsket å legge vår fortelling nær historiske fakta, men uten å gi faktiske personer eller virksomheter noen rolle i vår serie.

Flere handelshus ble etablert på Røros alt tidlig på 1800-tallet.

Fra rundt 1870 og utover fantes det mange handelshus som drev utstrakt handel på Røros. Den tids kjøpmenn drev både kjøp og salg, og ofte over store avstander. De kjøpte opp ryper, storfugl, viltkjøtt, smør og andre landbruksvarer som ble transportert og solgt andre steder i landet, eller i Sverige. Fram til Rørosbanen ble åpnet i 1877 gikk all denne transporten med hest og slede.

Mye handel skjedde over grensen til Sverige. Lasskjørere, eller fôrbønder som svenskene kalte det, kunne kjøre helt fra Mora og Falun langs det som kalles Kopparleden.

Rørosmartnan spilte fra 1854 en viktig rolle i handelen til og fra Røros.

Røros eldste handelsforretning er Leigh, etablert i 1800 og siden kjent under navnet Engzelius. De overtok i 1806  gård nr. 16 i Bergmannsgata (Storgata) etter en sogneprest. Den dag i dag står det Leigh-Gaarden på skiltet over portrommet.

Det er også et par andre virksomheter med svært lang historie på Røros.

Den gamle apotekergården med løve over inngangsdøren er nå fredet.
Den gamle apotekergården med løve over inngangsdøren er nå fredet.

Røros Apotek ble etablert i 1821, og i 1855 tok de ibruk det som den dag i dag kalles Apotekergården og som nå er fredet.

Amnéus Boghandel eksisterer fortsatt, nå i moderne lokaler. De startet i 1839 som «assortert landhandel», og hadde i over hundre år tilhold i Amneus-gården i Kjerkgata.

Samvirkebevegelsen har stått sterkt på Røros, og den første forbruksforeningen ble stiftet i 1868. Domus kjøpesenter har i dag 20 butikker, kafeteria, apotek og vinmonopol under felles tak.

Noen kjente handelshus som kom til senere og spilte en viktig rolle i Rørossamfunnet: J.F.Finborud (1873), Lars Skancke (1874), Peder Holden (1877), P.O.Houmb (1894)

Kilde: Rørosboka bind 1

 Interiør fra butikklokale hos firmaet Engzelius i Leighbua, Røros. Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.

Interiør fra butikklokale hos firmaet Engzelius i Leighbua, Røros. Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.