Man tager 90 kg kjøttrull …

At Røroskål lar seg servere i store lag, det har kvinnene på Røros vist flere ganger. Ved Røros Kobberverks 250-års jubileum i 1894 ble 900 mennesker bevertet med retten, og ved 300-årsjubileet, som ble feiret i 1946, var det 800 til bords.

I 1894 foregikk serveringen i en røsthytte. Dette var et bygg i tilknytning til smeltehytta. Veggene var dekket med granbar og flagg og det var dekket langbord, der røroskålen ble servert, fulgt av kaffe. I løpet av fire timer ble 900 personer bevertet, og så var det dans helt til midnatt.

jub_referat
Klikk på bildet for å se hele referatet fra jubileumsfesten i 1946. Kilde: Rørosmuseet.

Fra jubileumsfesten i 1946 foreligger det en protokoll som gir detaljerte opplysninger om råvarene og arbeidskraften som måtte til for å beverte 800 personer med røroskål. Det ble brukt seks sorter kjøtt (mengde angitt i parentes): Alminnelig kjøtt (78,75 kg), kjøttrull (90), kjøttfarse (62), pølse (60), tørket kjøtt (29) og flesk (30,5).

Av tilbehør hadde de blant annet 370 kg poteter, 95 kg kålrot og 40 kg gulrot. Suppe ble laget på 8 kg byggryn og 25 kg erter.

Av drikkevarer var det 100 helflasker pilsnerøl og 800 halvflasker, 200 flasker ingefærøl og 100 flasker brus.

10 kg kaffe var skaffet til veie. Og med tanke på at dette var like etter krigen, med rasjoneringen man da hadde opplevd, er det ikke så merkelig at den kalles «gudedrikk» i referatet.

Det fremgår av referatet fra festen at det av «kvinnelig arbeidshjelp» gikk med 431 timer (54 dagsverk), mens «diverse hjelpearbeidere» bidro med 494,5 timer (62 dagsverk).

Selv om det utvilsomt var kvinnene som sto for matlaging og servering, så var jubileumskomiteen mannsdominert, uten en eneste kvinne.

Arbeidets Rett og Fjell-Ljom, august 1946, jubileum Røros Kobberverk, 300 år (egentlig 1944). Røroskål.
Feiringen av Røros Kobberverks 300-års jubileum i 1946 var en virkelig stor begivenhet, ikke bare når det gjaldt festmiddagen. Det var også opptog gjennom gatene og gudstjeneste i en fullsatt kirke. Faksimile fra Arbeidets Rett, onsdag 24. juli 1946. Det var ikke så vanlig med bilder i avisene på den tiden, men fra dette spesielle jubileet ble det vist bilder i flere av utgavene som fulgte i dagene etter festen.
jubileumskomite_verket46
Jubileumskomiteen for 300-årsjubileet besto av verkets styre på fire personer: Lars Aas, Harald Dahl, Hans Einar Hallgren og Vilhelm Birkedal Lange, samt bokholder Harald Grytbakk, gruvearbeider Einar Hallgren og hyttearbeider Axel Selboe. Harald Grytbakk mangler på dette bildet. Jubileumsfesten ble avholdt søndag 21. juli 1946. Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.

Festmiddagen under jubileet i 1946, ble holdt i kommunens stevnehall, innredet i en verkstedbygning etter de tyske okkupantene. De fleste av gjestene var verkets arbeidere og funksjonærer med fruer. Toastmasteren, Bjarne Reitan, hadde fått ned gruveklokka fra Storwartz til å ringe med. Den var hengt opp midt i det svære lokalet og ved dens hjelp var det ikke vanskelig å påkalle forsamlingens oppmerksomhet, selv om det var langt fra øverste til nederst bord i salen.

 

Kilder:
Rørosmuseet v/ Erik Roll
Adresseavisen fredag 25. august 1944
Rørosboka bind II