Smedyrket

Røros2016Jan Eriks oldefar het Elling. Han var født og oppvokst ved Aursunden i Røros, og er vår modell for bestefaren til Anna fra Røros. Også han heter Elling.

Smia på Hjemgården til Jan Erik, der Elling arbeidet til langt etter vanlig pensjonsalder, var opprinnelig vedskjul ved Os kirke. Elling var kirketjener og fikk overta det gamle vedskjulet, som var et lite tømmerhus, flyttet det til gården og gjorde smie ut av det.

Elling Øvergård var smed.
Elling Øvergård var smed.

Det er denne smia vi ser for oss når vi skriver om Ingeborg Anna og bestefaren. I fantasien har vi plassert smia på det åpne jordet litt vest for den tetteste bebyggelsen på Røros. Dette er selvsagt fri diktning.

Smeden var også hovslager, den som skodde hester. Dette er fortsatt et yrke, og i denne filmen får man et godt inntrykk av arbeidet som ble utført av smeden/hovslageren.