Hovslager-utdanning

Flest jenter blir hovslager. Foto: Kari Hustad.
Flest jenter blir hovslager. Foto: Kari Hustad.

Selv om hesten har en annen rolle i dag enn på tiden Anna fra Røros levde, blir det stadig flere hester i Norge. Og behovet for hjelp til å stelle med hovene og sette på og ta av sko, er like stort.

Tidligere var det naturlig at smedene gjorde dette. De smidde skoene og skodde hestene. Nå fremstilles hesteskoene industrielt, og i ulike materialer til ulik bruk.

Hovslageryrket er ikke beskyttet, så hvem som helst kan kjøpe utstyr og kalle seg hovslager. Men det finnes utdanning og mulighet til å ta fagbrev.

Barlien, Namsos, Vemundvik, hestYrket er både hardt og krevende. Og det sier kanskje noe om likestillingen i samfunnet at det nå er flest jenter som tar utdanning og fagbrev som hovslager.

Utdanningen til hovslager, som er veldig praktisk rettet, kan man få blant annet som lærling ved Norsk Hestefagskole på Starum ved Gjøvik (Norsk Hestesenter).

 

 

Les mer om utdanningen til hovslager:
Norsk Hestesenter
Norges Hovslagerforening

Vi har laget en video med den første kvinnelige hovslagermester i Norge, Mari Hovden Aaen.