Freiberg

Anna fra Røros bodde de ti første årene av sitt liv i Freiberg, Sachsen, sørøst i det som tidligere var Øst-Tyskland. Det var der hennes far, Nicolai, var født og hadde fått sin utdanning ved Bergverksakademiet.

Det var ikke uvanlig at tyske bergverksingeniører kom til Røros for å arbeide ved Røros Kobberverk i kortere eller lengre tid.

Freiberg er en gruveby og har således visse likheter med Røros. Men dette er en større by, og klimaet er ganske forskjellig.

Historien til bergstaden Freiberg starter med sølvfunnet i 1168. Bergverksakademiet ble anlagt i 1765, og består den dag i dag som teknisk universitet.

Forfatterne på gruvebesøk i Freiberg.
Forfatterne på gruvebesøk i Freiberg.

Gruvedriften pågikk i litt ulikt omfang fram til 1913 da sølvgruvene ble innstilt for godt. I tiden rundt andre verdenskrig pågikk en viss utvinning av andre metaller enn sølv, som bly, sink og tinn. Men i 1969 ble også den siste av disse gruvene lukket. I dag er det mulig å besøke gruvene som turist.

Folketallet i Freiberg er ca 43.000. Det er en hyggelig by med gammel bebyggelse som er vel verdt et besøk om man er på de kanter. Museet i byen og besøksgruvene gir et godt inntrykk av de tøffe arbeidsforholdene til gruvearbeiderne.

Kilde: Wikipedia