Videoklipp fra Pressemuseet på Røros

Jan Erik har sammen med kollega Steinar Bendiksvoll laget videodokumentasjon for Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros.

Jan Erik var den siste journalisten som arbeidet i de gamle avislokalene ved Hitterelva i Røros, mens det fortsatt ble laget avis tre dager i uka på det gamle tekniske utstyret som ennå er intakt og som nå er museum.

Videoene publiseres på YouTube etter hvert som de blir ferdig redigert.

“Ljomen fra fjellet” er jubileumsfilmen som vi i 2016 laget til Fjell-Ljoms 130-års jubileum. Samtidig feiret Pressemuseet 30-års jubileum.

Intervju med Bjørn Tore Hindklev, redaktør i Fjell-Ljom anno 2016.

 

Intervju med Jon Høsøien, rørosing med over 50 års erfaring som pressemann.

 

Intervju med de to redaktørene i henholdsvis Arbeidets Rett og Fjell-Ljom på begynnelsen av 1970-tallet. Erling Sven Busch og Jens Olai Jenssen.

 

Fredag 2. oktober 2015 sto Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom som medarrangør under Litteraturfesten på Røros. Et program der det ble holdt tre foredrag i Storstuggu. Jon Høsøien snakket om journalisten Johan Falkberget. Ola Jonsmoen snakket om «Fjeld-Ljom som gav diktet ein sjanse – Lokalavisa opninga til parnasset?». Jan Erik snakket om egne erfaringer, fra journalistikk til serielitteratur. Programmet er tatt opp og publiseres i sin helhet.

 

I dette opptaket fra juni 2015 samtaler Jan Erik med leder av Venneforeningen, Per Hvamstad, om Fjell-Ljoms historie.

 

Jan Erik har donert alt det gamle kamerautstyret han brukte som journalist, til Pressemuseet på Røros. Her forteller han leder av Venneforeningen, Per Hvamstad, om de ulike kameraene.

 

Einar Galaaen har en lang karriere som pressemann, og har vært innom Fjell-Ljom både som avisbud, regningsbud, vikar for trykkeren, journalistlærling og til sist redaktør, i flere runder. Einar er født og oppvokst på Røros, ikke langt fra avishuset ved Hitterelva.

 

Arne Ingar Bækken er vaktsjef i Arbeidets Rett, og har vært med på alle de store omveltningene i avisbransjen fra 70-tallet og fram til i dag.

 

Avishistorien på Røros er rik, både på publikasjoner og markante personligheter. Arne Ingar Bækken har studert avishistorien, ved siden av arbeidet som journalist, redaksjonssekretær og vaktsjef i Arbeidets Rett. Her tar han oss gjennom historien fra 1868 og fram til nyere tid.

 

Aage Aas og Kjell T. Olsen har gjennom en årrekke vært frivillige støttespillere til Fjell-Ljom på Røros, og de har også begge arbeidet som sportsreportere på fritiden. Her forteller de om sitt forhold til Fjell-Ljom og hva lokalavisene har betydd for den lokale idretten.

 

AOF laget i 1935 en 30-minutters reklamefilm for Arbeidets Rett. Filmen inneholder mange morsomme klipp både fra Røros og bygdene rundt. Her er en liten smakebit.