Persongalleri

anna-fra-rorosbok1cAnna (Ingeborg Anna)  arbeider i smia og på småbruket til bestefaren på Røros. Mye av ansvaret for gårdsbruket, broren og bestefaren faller på Anna, da moren blir syk. De har måttet flytte tilbake til Røros fra Tyskland, der faren til Anna og Heine døde i en gruveulykke. Anna gir moren løfte om ikke å svikte broren. Men hva med hennes egne drømmer? Hva med Magnus, sønnen av den nyrike familien som eier Fabrikken. Kan hun stole på det han sier han føler for henne?

Heine (Heinrich), Ingeborg Annas yngre bror

Maren Smedbakken, mor til Anna og Heine

Nicolai von Löwenhielm, deres far

Per «Mobro» Smedbakken, onkel

Elling Smedbakken, smed, bestefar til Anna

Ola og Beret Lucia (Lussia), gode naboer

Hjørdis Bergsen, datter av redaktør Bergsen i avisen Bladet, Annas venninne

Olaf Bergsen, far til Hjørdis

Johan Fjeld, journalist i avisen Bladet

Ida Louise Thorvaldsen, Johans gammelkjæreste fra Kristiania

Knut Aksel Gullvik, Farjar-Knut, eier av Fabrikken

Magnus «Soppen» Gullvik, sønn av Farjar-Knut

Georg Franzén, den mektige kjøpmannen som eier og driver handelshuset Bua

Christell Franzén, gift med Georg

Christopher Franzén, eldste sønn og arving til handelshuset

Charlotte Franzén, Christophers søster

Jo-Persa, gammelungkar og lasskjører

Carl Emil, «Professoren», belest svenske som har hoppet av studiene og kjører lass

Gråskjegg, svensk lasskjører og storbonde

Vargfjes, forbrytersk svensk lasskjører

Foto fra Rørosmartnan: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.