Tøffe og sterke damer – nå som den gang

Romanserien Anna fra Røros starter i 1912. Da arbeider Anne som smed og hovslager. Hun har gått i lære hos bestefaren. Dette var kanskje ikke så vanlig på den tiden, da kjønnsrollene i større grad bestemte hvilket arbeide du skulle ha. I våre dager er det vanlig at kvinner blir hovslagere, selv om det fortsatt er et yrke som er krevende fysisk.

Vi har møtte Mari Hovden Aaen, Norges første kvinnelige hovslagermester. Hun forteller om yrket og endringen fra Annas tid og frem til i dag.